Privatlivspolitik

Senest opdateret den 05/11/2019

Hos Helle Wulff Hansen ønsker vi at du skal føle dig tryg – også når det gælder dine persondata. Vi passer på dine personlige oplysninger, og her kan du læse mere om hvad vi bruger dem til, hvor længe vi opbevarer dem og hvem vi deler dem med. Du kan også se hvilke rettigheder du har og hvordan du kontakter os hvis du har spørgsmål til brugen af dine persondata.

Hvilke persondata og formål?

Helle Wulff Hansen udfører behandlinger og afholder kurser. I den forbindelse indsamler og behandler vi en række persondata afhængig af situationen.

Under de enkelte overskrifter herunder finder du oplysninger om vores behandling i den specifikke situation.

Når du besøger vores hjemmeside på www.hellewulffhansen.dk

Når du besøger vores hjemmeside, så sætter hjemmesiden såkaldte cookies i din internetbrowser.Vi bruger cookies til at optimere vores markedsføring og driften af vores hjemmeside. Hvis du vil undgå cookies, så skal du indstille din internetbrowser til dette.

På vores hjemmeside og i vores online løsninger/systemer kan der være links til hjemmesider, som ikke tilhører vores firma.  Vi er ikke ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider og vores persondatapolitik gælder ikke for disse virksomheders hjemmesider.

Vi anvender Google Analytics til at forstå anvendelsen af og forbedre vores hjemmeside. Denne behandling indeholder bl.a. din offentlige IP-adresse, information om de besøgte sider og de handlinger du foretager på hjemmesiden. Informationerne gemmer vi i en periode efter IP-adressens seneste besøg, hvorefter informationerne automatisk bliver slettet.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du os disse persondata: Navn, E-mailadresse.

Vi beder om de oplysninger, så vi ved hvem vi skal sende nyhedsbrevene til og gøre kommunikationen mere personlig.

Vi sletter som udgangspunkt ikke dine oplysninger, men du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet. Det foregår lettest og hurtigst ved at klikke på det ”afmeld” eller ”unsubscribe” link der findes i bunden af vores nyhedsbrev.

Alternativt kan du skrive til os direkte på hellewulffhansen@gmail.com. Så afmelder vi dig listen og sletter dine persondata.

Vores grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er det samtykke, du har givet os, da du tilmeldte dig nyhedsbrevet.

Når du tilmelder dig et kursus

Når du tilmelder dig et af vores kurser, så behandler vi nogle persondata om dig. Det gør vi for at kunne håndtere din tilmelding, behandle din betaling og give dig en god kursusoplevelse.

Vi behandler følgende persondata:

Navn, E-mailadresse, Telefonnr (også mobil)

Vores grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) vi laver om din kursusdeltagelse.

Vi sletter regelmæssigt persondata når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Helle Wulff Hansen’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Når du aftaler en tid

Når du kontakter os og aftaler en tid, så behandler vi nogle persondata. Det gør vi for at kunne reservere tiden til netop dig og for at kunne bekræfte din booking overfor dig.

Vi behandler følgende persondata:

Ved personlig tidsbestilling:

Navn, Telefonnr (også mobil)

Vores grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) vi laver om reservation af en tid hos os.

Vi sletter regelmæssigt persondata når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Helle Wulff Hansen’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Når du modtager behandling

I forbindelse med at du modtager behandling hos Helle Wulff Hansen behandler vi nogle af dine personoplysninger når du starter op og undervejs i forløbet. Det gør vi primært for at vi kan give dig en kvalificeret, tilpasset og sammenhængende behandling. Vi gør det også for at kunne afregne behandlingen overfor dig og i nogle tilfælde overfor forsikringen.

Vi behandler følgende almindelige persondata:

Navn, Postadresse, E-mailadresse, Telefonnr (også mobil)

I tillæg behandler vi også følsomme persondata i disse kategorier:

Helbredsmæssige og seksuelle forhold

Vores grundlag for at behandle dine persondata i denne sammenhæng, er for at kunne opfylde den aftale (kontrakt) vi laver om din behandling og dit behandlingsforløb.

I forhold til følsomme persondata, så behandler vi disse på baggrund af det samtykke, du har givet under opstart af din behandling.

Vi sletter regelmæssigt persondata når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Helle Wulff Hansen’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Som RAB godkendt behandler, er din behandler endvidere underlagt ekstra krav til journalføring (fx gennem SKAT’s regler). Dette medfører at journaler opbevares i henhold til disse regler.

Når du er leverandør eller samarbejdspartner

Når Helle Wulff Hansen er kunde hos dig (eller din arbejdsplads), betyder det, at vi også behandler persondata om dig i den situation. Så giver du os typisk dit navn, telefonnummer og e-mailadresse, så vi ved, hvem vi handler med.

Oplysningerne er nødvendige for os, så vi opnår den ydelse, vi har aftalt med dig.

Vores grundlag for at behandle oplysningerne er for at vi sammen kan leve op til aftalen (kontrakten) eller samarbejdet. Derudover er det også vore legitime interesse så vi kan gøre brug af fx reklamationsret eller andre krav, f.eks. på grund af produktansvar eller rådgiveransvar.

Vi sletter regelmæssigt persondata når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Opbevaringen sker naturligvis også med respekt for Helle Wulff Hansen’s forpligtelser til at opbevare persondata i henhold til lovgivning, fx forældelsesloven, regnskabs- og bogføringslovgivningen.

Andre modtagere

I nogle tilfælde videregiver vi dine persondata til vores samarbejdspartnere og leverandører, fx IT-leverandører, leverandør af nyhedsbrevservice, mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på vegne af Helle Wulff Hansen og i overensstemmelse med vores instruktion.

Vi kan ligeledes videregive dine oplysninger til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Det kan fx være til betalingsindløser, SKAT eller andre offentlige myndigheder.

Du kan altid få oplyst om dine persondata bliver overført til andre ved at kontakte os (se hvordan nedenfor).

Dine rettigheder

Når Helle Wulff Hansen behandler persondata om dig, har du nogle rettigheder:

Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine persondata og få behandlingen af dine persondata begrænset. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine persondata til brug for direkte markedsføring og til at gøre indsigelse mod profilering i det omfang, den vedrører direkte markedsføring.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende persondata.

Retten til sletning

Vi sletter regelmæssigt persondata når vi ikke længere har behov for at behandle dem. Du har i særlige tilfælde ret til at få dine persondata slettet på forlangende.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis vi behandler dine persondata på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse af samtykket indebærer, at vi ikke fremover må behandle dine persondata til det formål, som du gav dit samtykke til. Tilbagekaldelsen påvirker ikke den behandling af dine persondata, som er foretaget forud for tilbagekaldelsen, fx hvis du har givet os samtykke til at videregive oplysningerne. Vi kan være berettiget til at behandle (fx opbevare) dine persondata på et andet grundlag end samtykke.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan konsekvensen være, at vi i nogle tilfælde ikke vil kunne fortsætte vores klient-/kunderelation.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os. Se hvordan herunder.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til rettighederne ovenfor. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få persondata slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med persondatabehandlingen.

Helle Wulff Hansen er den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Det er Helle Wulff Hansen der er dataansvarlig for behandlingen af dine persondata.

Helle Wulff Hansen
Assensvej 17
5580 Nr. Åby
CVR-nummer: 26042089

Hvis du har spørgsmål til vores beskyttelse og behandling af dine persondata, er du velkommen til at kontakte os. Du kan kontakte os på følgende måder:

På e-mail: hellewulffhansen@gmail.com

På telefon: 26213698

Du er også velkommen til at kontakte os ved brev på ovenstående adresse.

Du kan klage til Datatilsynet

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Helle Wulff Hansen behandling af dine persondata. Du bør dog altid først tage kontakt til os, hvis du mener vi har behandlet dine persondata i strid med loven. På den måde kan du få vores forklaring af sagen. Læs mere om hvordan du kommer i kontakt med Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Datoen for, hvornår vi sidst har opdateret denne politik, vil fremgå øverst på siden.